Setanta S.A.

to konsekwentnie budowana Grupa Kapitałowa (Jednostka Inwestycyjna), skoncentrowana na trzech obszarach: nieruchomości, venture capital (dynamiczne, małe i średnie firmy) oraz energetyka (OZE).

Nasza oferta

Działalność usługowa

Nieruchomości

 • pośrednictwo w zakupie/sprzedaży nieruchomości
 • pośrednictwo w wynajmie nieruchomości
 • zarządzanie nieruchomościami (pakiety mieszkań inwestycyjnych) 
 • projektowanie, remonty, odświeżanie
 • zakup / sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych (już wynajętych lub pod wynajem)
Działalność inwestycyjna: VC

Venture Capital (dynamiczne, małe i średnie firmy)

 • zakup / sprzedaż udziałów / akcji spółek
 • koinwestycje z inwestorami
 • pozyskanie finansowania
 • pomoc w restrukturyzacji 
Projektowanie OZE

Energetyka (OZE)

 • sprzedaż / zakup projektów z obszarów OZE (projekty farm wiatrowych i fotowoltaicznych)
 • pośrednictwo w zakupie/sprzedaży projektów farm wiatrowych, fotowoltaicznych
 • pozyskanie finansowania  
 • dewelopment projektów farm wiatrowych, fotowoltaicznych